Mielipidekirjoitukseni Länsi-Uusimaassa 18.12.2021

20.12.2021

Länsi-Uusimaa julkaisi 18.12.2021 mielipidekirjoitukseni sosiaalihuollon jäämisestä alakynteen sotea koskevassa julkisessa keskustelussa:

Vaalikynä: Sosiaalihuolto jää usein alakynteen julkisessa keskustelussa

Sosiaalihuollon ammattilaisena tulevat aluevaalit mietityttävät minua siksi, koska moni suomalainen ei tiedä mistä vaaleissa äänestetään ja mistä kaikesta tulevat valtuutetut päättävät. Kysymyksessä ovat vaalit, missä päätetään, miten jatkossa sosiaalihuollon palvelut, terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut järjestetään. Näitä kaikkia tarvitaan, mutta usein sosiaalihuolto jää alakynteen julkisessa keskustelussa.

Sosiaalihuollon palvelut eivät ole kaikille samalla tavalla tuttuja kuin terveydenhuollon, eivätkä kaikki ihmiset toki tarvitsekaan sosiaalihuollon palveluja. Tästä huolimatta kuitenkin sosiaalihuolto työllistää enemmän työntekijöitä kuin terveydenhuolto. Sosiaalihuollon nettokustannukset ovat 6,7 miljardia eli n. 40 prosenttia sotekustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat 6,9 miljardia, ja perusterveydenhuollon 3,3, miljardia. Ei ole siis kyse pienistä kustannuksista.

Monelle on vierasta, että esimerkiksi asumispalvelut, niin sanotut hoivapalvelut, ovat pääasiassa sosiaalihuollon palveluja. Aluevaalien vaalikoneissakaan ei juuri sosiaalihuoltoon liittyviä kysymyksiä ole.

Sosiaalihuolto pitää sisällään seitsemän palvelutehtävää: iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut. Palvelutehtävät sisältävät laajan kirjon sosiaalipalveluja - 48 palvelua. Sosiaalihuolto ei ole marginaalipalveluja, vaan joukossa on monia palveluja, jotka voivat jossakin vaiheessa elämää koskettaa myös itseä.

On tärkeää, että ihmiset tunnistavat, mistä kaikesta aluevaaleissa päätetään. Sosiaalityön tehtävänä on myös tuoda ilmi niiden ihmisten ääntä, jotka eivät saa sitä itse kuuluviin.

Mirjami Tuomikoski, johtava sosiaalityötekijä (Lohja), aluevaaliehdokas (kok.)