Seuraa somessa tai ota yhteyttä! 

MIRJAMI TUOMIKOSKI - 205

VTM, johtava sosiaalityöntekijä, erikoissosiaalityöntekijä, suurperheen äiti

Ajankohtaista:

Huom. Lohjan osalta mahdollisuus tavata minua tänään 20.1. on peruuntunut, sillä perheessämme sairastetaan. Minuun voi kuitenkin ottaa yhteyttä ja vastaan viesteihin mielelläni!

Kuka Mirjami?

Olen ehdolla numerolla 205 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaaleissa 23.1.2022. Olen laillistettu sosiaalityöntekijä ja suurperheen äiti. Työskentelen Länsi-Uudellamaalla työikäisten sosiaalipalveluissa johtavana sosiaalityöntekijänä. Työkokemusta minulla on myös lastensuojelusta, mielenterveyssosiaalityöstä ja maahanmuuttotyöstä. Olen erikoistunut nimenomaan hyvinvointipalveluihin, joten soten tehtäväkenttä on asiantuntemustani. Aluevaaleissa ja hyvinvointialueella on kuitenkin pääosassa ihminen - kuntalainen, asiakas, potilas - ja hänen sujuvat palvelunsa, ja juuri se on tärkeintä: sujuvat palvelut asiakkaalle.

VAALITEEMANI

Minulle tärkeää

Hyvinvointi kuuluu kaikille


Minulle on tärkeää, että hyvinvointipalveluilla turvataan ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi iästä riippumatta. Hyvinvointia tulevat palvelut ovat kaiken perusta ja jokainen ihminen tarvitsee jossakin elämänvaiheessa hyvinvointipalveluita.

Perus-, ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut ihmistä lähellä - monin eri keinoin


Peruspalvelut, ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut ovat avainasemassa, jotta ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on mahdollista. Palvelut voivat myös tulla ihmisen luo monin eri keinoin - esimerkiksi liikkuvilla palveluilla tai etäratkaisuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sujuva yhteistyö


Sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä tulee kehittää ja lisätä. Jotta asiakas saa itselleen oikean ja parhaan avun, on sujuva yhteistyö sotepalveluissa hyvin tärkeää. Asiakkaan tulee olla keskiössä, ja yhteistyö on asiakkaan etu. Yhteistyö on myös sote-ammattilaisen etu. 

Organisaatiolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen 


Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavat ovat jokseenkin organisaatiolähtöisiä, vaikka työ tehdään ihmisiä, kuntalaisia, asiakkaita varten. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja asiakkaan tulee olla keskiössä soteuudistuksessa ja palvelujen asiakkaan kannalta sujuvia ja selkeitä.


Lasten ja nuorten palvelut kuntoon

Lasten ja nuorten palvelut tulee saada kuntoon, ja esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sille tolalle, että sinne myös pääsee kun on tarve. Tilanne, missä pääsyä joutuu odottamaan kuukausia, on kohtuuton lapsille ja nuorille. Tämä on asia, joka tulee ehdottomasti saada kuntoon nopeasti.

Hyvinvoiva henkilöstö


Tämä on tärkeää, jotta asiakas saa parhaan avun. Henkilöstön hyvinvointi on myös asiakkaiden etu. Hyvinvointipalveluiden tehtävät ovat vaativaa asiakastyötä, ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Se edesauttaa myös laadukkaan, oikea-aikaisen ja nopean palvelun tarjoamista.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimivan yhteistyön lisäksi jatkossakin tullaan tekemään yhteistyötä kuntien, yrityksien ja järjestöjen eli hyvinvointialueiden keskeisten sidosryhmien kanssa.