MISTÄ ON KYSYMYS?

Hyvinvointialue ja aluevaalit pähkinänkuoressa

Sote-uudistus on hyväksytty eduskunnassa kesäkuussa 2021. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut uudistetaan ja ne siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden tehtäviksi. Kunnat vastaavat jatkossakin esimerkiksi opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta. Hyvinvointialueiden toiminta ja järjestämisvastuu alkaa 1.1.2023 eli uudistus tapahtuu suhteellisen nopeasti.

Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät ja vastaa niiden hoitamisesta. Hyvinvointialueita perustetaan Suomeen yhteensä 21 kappaletta. Ne ovat itsehallinnollisia aluieita ja hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla jo 23.1.2022. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan Länsi-Uudenmaan alueella yhteensä 79 valtuutettua päättämään yhteisesti koko hyvinvointialueen asioista.

Lue lisää täältä:

Aluevaalit

Laki hyvinvointialueista

Laki Uudenmaan erillisratkaisusta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Lähde: https://www.espoo.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue

MITÄ ON SOSIAALIHUOLTO?

Sosiaalihuolto pähkinänkuoressa

 
Jos sosiaalihuollon toimintakenttä on sinulle vieras, olen koonnut tähän joitakin ydinasioita.

Sosiaalihuoltoon kuuluu seitsemän palvelutehtävää: iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen palvelutehtäväluokitus).

Palvelutehtävät sisältävät ison joukon annettavia sosiaalipalveluja. Keskeisimpiä ovat sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, joiden piirissä voidaan tehdä asiakkaalle alkuarviointi, palvelutarpeen arviointi tai asiakassuunnitelma ja suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa hänen tuen tarpeisiinsa vastaavat sosiaalipalvelut. Asiakkaan osallisuus on yksi sosiaalihuollon ydinperiaatteista.

Sosiaalipalveluita on laaja kirjo: 48 eri palvelua (THL:n luokitus). Esimerkkejä sosiaalipalveluista: perhetyö, palveluasuminen, omaishoidon tuki, kuntouttava työtoiminta, vertaistukitoiminta, turvakotipalvelu ja sosiaalinen kuntoutus sekä kotoutumisen edistäminen.

Jos jokin jäi mietityttämään tai tahdot kuulla lisää, vastaan mielelläni:

Tai lue lisätietoja täältä: 

Sosiaalipalvelut (STM)