Puolueen vaalikampanjan avaus

10.11.2021

Tänään käynnistettiin Kokoomuksen aluevaalikampanja ja julkistettiin puolueen aluevaaliohjelma. Kampanjan avaus oli virtuaalinen, ja sitä oli seuraamassa huikea joukko ehdokkaita ympäri Suomen. Kampanja ja aluevaaliohjelma kuulostivat oikein hyviltä, ja juuri siltä, mikä on minustakin tärkeää. Oli ilo huomata, että minulle tärkeät asiat tulivat myös aluevaaliohjelmassa esille. 

Tässä pari poimintoa tavoitteista:

Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

- Kyllä, tämä kuulostaa juuri siltä mitä itsekin ajattelen. Saumaton yhteistyö on ensiarvoista. Ihmisten hyvinvointi on pääasia.

Mielestämme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tärkein tavoite on saada ihmiset nopeammin jonoista hoitoon.

- Uskon, että tämä tavoite on mahdollista saavuttaa, sillä esimerkiksi soteen liittyvässä valmistelussa tehdään todella paljon töitä sen eteen, että palvelut toimisivat jatkossa paremmin yhteen ja asiakas saisi tarvitsemansa avun helpommin. Sillä on merkitystä, miten organisaatio ja byrokratia rakennetaan hyvinvointialueella, ja jos se on järkevästi rakennettu niin tämä vapauttaa aikaa siihen tärkeimpään: asiakkaan/potilaan avun saamiseen.

Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että tarvittavan avun, hoidon ja hoivan saa molemmilla kotimaisilla kielillä silloin, kun niitä tarvitsee. Kokoomus haluaa panostaa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä mitä varhaisemmin ongelmat hoidetaan kuntoon, sitä vähemmillä inhimillisillä ja taloudellisilla kustannuksilla selvitään. Ennaltaehkäisyn lisäksi tärkeä osa kokonaisuutta on myös kuntoutus sekä omaehtoinen terveyden edistäminen, kuten riittävä liikunta. Palveluihin hakeutumisen on oltava helppoa ja vaivatonta. 

- Olen samaa mieltä, että ennaltaehkäisevät palvelut ovat erittäin tärkeitä. Niihin satsaaminen on satsaus tulevaisuuteen ja ennaltaehkäisevillä palveluilla voidaan ehkäistä suurempia haasteita arjessa sekä kaikista tukevimpien palvelujen käyttöä. Palveluihin hakeutumisen sujuvuus ei ole tällä hetkellä aina helppoa ja vaivatonta, esimerkiksi kuntakohtaisia ja palvelukohtaisia eroja on. Tarkoituksena on, että asiakas/potilas löytää helposti tiedon, miten hakeutua palveluun ja että hakeutuminen on vaivatonta. Jos tämä tieto ei löydy riittävän helposti, osa jättää jopa menemättä tarvitsemaansa palveluun, koska sinne hakeutuminen on vaivalloista.

Kokoomus uudistaisi palveluita 2020-luvulle hyödyntämällä nykyistä vahvemmin tietoa, teknologiaa ja tekoälyä. Tiedon on liikuttava sujuvasti järjestelmissä ja niiden välillä. Aiemmista, usein heikosti onnistuneista tietojärjestelmähankkeista on otettava opiksi.

- Tähän liittyen tarkoitus on ilman muuta ottaa huomioon ne ihmiset, ketkä eivät pysty käyttämään esimerkiksi sähköisiä asiointipalveluja. Kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia esimerkiksi tietokonetta tai sellaisia digitaitoja, mitä sähköisten palvelujen käyttö vaatii. Tämä on otettava huomioon ja asioita on oltava mahdollista hoitaa myös muilla tavoin. Lisäksi opastusta sähköisten palveluiden käyttöön tarvitaan lisää.

Digitaaliset ja liikkuvat palvelut ovat keino parantaa merkittävästi hoitoon pääsyn sujuvuutta. Esimerkiksi lääkäreiden ja hoitajien etävastaanotot voivat helpottaa potilaiden arkea, vähentää kustannuksia sekä lisätä ihmisten tasavertaisuutta. Hyvinvointialueiden tietojärjestelmien rakentamisessa tietoturvallisuuteen on kiinnitettävä erityisen tarkkaa huomiota.

- Olen samaa mieltä, että digitaaliset ja liikkuvat palvelut voivat parantaa ajan saamista nopeammin. Digitaalisten palvelujen lisäksi liikkuvat palvelut ovat tärkeitä. Ihmisen ei tarvitse välttämättä aina liikkua palvelun luokse, vaan palvelu voi liikkua myös ihmisen luokse. Tietoturvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeä asia, ja ammattilaisille itsestäänselvyys. Tietojärjestelmien tulee tukea tätä. Ihmisten henkilökohtaiset tiedot on pidettävä ehdottoman turvassa.

Koko aluevaaliohjelman löydät täältä.