Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa?

19.01.2022

Tiedätkö, mistä kaikesta aluevaaleissa päätetään ja miksi kyseessä ovat tärkeät vaalit? Aluevaaleissa päätetään jokaisen arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavista palveluista; sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista. Tulevat aluevaltuutetut tulevat päättämään muun muassa palveluverkosta, siitä missä lähimmät toimipisteet sijaitsevat, olivat ne sitten terveysasemia, sosiaaliasemia, neuvoloita, hammashoitoloita tai palo- ja pelastusasemia. Entä millaisia palveluita ja tukea ja missä on tarjolla vaikkapa päihteiden käytön lopettamisen tueksi ja koska saa kotiapua, jos vaikka hoitaa lapsia kotona ja äkillisesti sairastuu itse? Kaikella tällä on merkitystä ihmisen jokapäiväiseen arkeen ja siihen, kuinka nopeasti tai hitaasti palveluun pääsee ja ovatko palvelut lähipalveluja, keskitettyjä tai etänä toteutettavia palveluja. Jatkossa kunnat tai kunnan- tai kaupunginvaltuustot eivät enää tee päätöksiä (paitsi Helsingissä), vaan hyvinvointialueet ja aluevaltuustot.

Valmista mallia toiminnasta ei ole, vaan jokainen alue voi itse päättää, miten se palvelunsa ja toimintansa parhaiten aikoo järjestää. Muutos on valtava, koska esimerkiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen muodostaa kymmenen kuntaa, jotka ovat järjestäneet palvelut aiemmin itse, ja nyt kaikkien pitäisi alkaa toimimaan yhteen koko hyvinvointialueella. Eri asiakas- ja potilastietojärjestelmiäkin on yksistään kymmeniä. Aluevaalit ovat ensimmäiset laatuaan, ja ei suotta puhuta siitä, että ne ovat historialliset vaalit. Kyseessä on iso muutos, ja esimerkiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyö on ihan eri pisteessä kuin sellaisten hyvinvointialueiden, joissa on jo ollut sote-kuntayhtymä koko alueen laajuisesti.

Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon lakisääteisiä tehtäviä, joita hyvinvointialueen tulee järjestää. Jokaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveyspalveluina on järjestettävä mm. terveysneuvontaa, terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa ja päivystystä. Sosiaalipalveluina on järjestettävä mm. sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asumispalveluja, laitospalveluja ja liikkumista tukevia palveluja. Pelastustoimeen kuuluvat puolestaan onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu. Alueen pelastustoimi vastaa muun muassa pelastustoimen palvelutasosta.

Jotkin palvelut ovat subjektiviisia oikeuksia, ja jotkut eivät. Esimerkiksi vammaispalveluista osa on subjektiivisia palveluita eli erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä, kuten henkilökohtainen apu tai asunnon muutostyöt, ja osa taas on määrärahasidonnaisia palveluja. Subjektiviinen oikeus kuuluu jokaiselle, joka täyttää laissa määritellyt kriteerit. Hyvinvointialueen on varattava subjektiivisiin palveluihin täysimääräisesti tarvetta vastaavat määrärahat ja subjektiiviset palvelut tulee tarjota, vaikka määrärahat olisivatkin loppu. Yleisen järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja puolestaan järjestetään kunnan tai hyvinvointialueen varaamien määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa. Esimerkiksi omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, ja aluevaltuustot päättävät budjetista.

Vaikka terveydenhuollon palveluja tarvitsevat kaikki, niin kuka vain voi tarvita jossakin elämänvaiheessa myös sosiaalihuollon palveluja. Tiesitkö, että kaikki seuraavat ovat sosiaalihuollon palveluja: kotipalvelu, kotihoito, liikkumista tukevat palvelut, omaishoidon tuki, omaista ja läheistä hoitavan vapaat, perhetyö, laitospalvelut, kuntouttava työtoiminta, päihdetyö, erilaiset asumispalvelut ja opiskeluhuollon kuraattoripalvelut? Kotihoitokin on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain mukaisen kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kuka vain voi myös tarvita pelastustoimen palveluja, koska tulipalo voi syttyä esim. laiteviasta tai sairaskohtaus vaatii välittömän avun ambulanssin muodossa.

Aluevaaleissa on kyse jokaisen hyvinvointia tukevista palveluista ja niiden toteuttamisesta. Jokainen tarvitsee jossakin elämänvaiheessa hyvinvointipalveluja.