Mielipidekirjoitukseni sosiaalihuollosta sotessa Länsi-Uusimaa-lehdessä

22.01.2022

Kirjoitin Länsi-Uusimaa-lehteen mielipiteen sosiaalihuollosta sotessa:

Vaalikynä: Sosiaalihuolto ei saa unohtua

Tiedätkö, mistä kaikesta aluevaaleissa päätetään? Julkisessa keskustelussa, aluevaaliehdokkaiden kirjoituksissa ja vaalikoneissa valtaosa keskustelusta tuntuu koskevan terveydenhuoltoa. Välillä puhutaan sotesta, vaikka tosiasiassa tarkoitetaan pelkkää TE-puolta.

Sosiaalihuolto on laaja ja tärkeä osa-alue, jota ei saa soteuudistuksessa ja aluevaltuustoissa unohtaa. Sosiaalihuollon jääminen alakynteen keskusteluissa ei ole uusi ilmiö, vaan ammattilaiset ovat olleet huolissaan vuosia siitä, että unohtuuko sotesta SO. Tällä hetkellä huoli on suurempi kuin pitkään aikaan. Sosiaalihuollossa näemme myös konkreettisesti asiakkaiden elämässä usein sen, mitä voi pahimmillaan tapahtua, kun palvelut eivät toimi oikea-aikaisesti tai apua ei saa. Yksi tärkeä osa sosiaalihuoltoa onkin rakenteellinen sosiaalityö, eli asiakkaiden tarpeiden ja niiden yhteiskunnallisten yhteyksien esille tuominen sekä sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittäminen.

Kuka vain voi tarvita jossakin elämänvaiheessa sosiaalihuollon palveluja. Tiesitkö, että kaikki seuraavat ovat sosiaalihuollon palveluja: kotipalvelu, liikkumista tukevat palvelut, omaishoidon tuki, omaista ja läheistä hoitavan vapaat, perhetyö, laitospalvelut, kuntouttava työtoiminta, päihdetyö, erilaiset asumispalvelut ja opiskeluhuollon kuraattoripalvelut?

Toivon, että sosiaalihuolto ei unohdu sotesta. Sosiaalihuolto ei ole pieni kokonaisuus, henkilöstöltään tai määrärahoiltaankaan. Kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeet ja palvelut tulevat huomioiduksi ja sosiaalityön asiantuntemus on osana päätöksentekoa.

Mirjami Tuomikoski, aluevaaliehdokas (kok.) ja johtava sosiaalityöntekijä (Lohja).

(Länsi-Uusimaan verkkosivut 21.1.2022 ja painettu lehti 22.1.2022)