Hyvinvointialue ja luottamustehtäväni

17.03.2022


Aluevaltuustot ovat aloittaneet toimintansa. Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran 7.3. Tulin nimetyksi valmius- ja turvallisuuslautakunnan varajäseneksi :)


Kokonaisuus onkin erittäin tärkeä, ja tällä hetkellä myös ajankohtainen ja korostunut Ukrainan tilanteen vuoksi, esimerkiksi laajamittaiseen maahantuloon varautumisen kannalta.

Valmiussuunnittelu on tärkeä osa kunnan ja pelastustoimen toimintaa, ja pitää sisällään mm. varautumista toimintaan erilaisissa poikkeusoloissa. Kuntien varautuminen on eri tasolla kunnissa.  Käsitykseni mukaan vallitsevan tilanteen vuoksi kuntia on kehotettu tarkistamaan valmissuunnitelmiaan.

Valmiussuunnittelussa on tärkeää väestön suojaamisen lisäksi turvata väestön toimeentuloturva ja toimintakyky. Varautuminen on tarpeen myös ns. normaaliolojen häiriöissä, joita voivat olla esim. myrskyt. Kunnilla tulisi olla strateginen valmiussuunnitelma häiriötilanteisiin, operatiivinen valmissuunnitelma häiriötilanteen hallintaan ja poikkeusolojen valmiussuunnitelma.

Valmius- ja turvallisuuslautakunnan tehtävänä on:

• lausua aluehallitukselle valmiussuunnitelmista ja häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen etukäteisvalmisteluista,

• seurata, arvioida ja raportoida aluehallitukselle turvallisuus- ja varautumisjärjestelyjen toteuttamisesta,

• lausua aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle esityksestä pelastustoimen palvelutasopäätökseksi,

• seurata ja arvioida pelastustoimen palvelujen lainmukaisuutta, vaikuttavuutta, palvelutason toteutumista sekä raportoida asiasta aluehallitukselle vuosittain,

• lausua aluehallitukselle vuosittaisesta selvityksestä pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta,

• lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi,

• lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi,

• tehdä esityksiä aluehallitukselle oman vastuualueensa osalta.
 

P.S. Ukrainasta sotaa paenneiden ja Suomeen tulevien kannattaa hakea tilapäistä suojelua (poliisilta tai rajavartiolaitokselta), täältä tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen:  https://migri.fi/ukraina