SO sotessa – unohtuuko puolet sotesta?

25.11.2021
Ensimmäinen kuva. Lähde: soteuudistuksen uutiskirje 11/2021
Ensimmäinen kuva. Lähde: soteuudistuksen uutiskirje 11/2021
Uusi kuva. Lähde: soteuudistus.fi twiitti
Uusi kuva. Lähde: soteuudistus.fi twiitti

Muutama päivä sitten sosiaalisessa mediassa ja sote-uudistuksen uutiskirjeessä levisi sosiaali- ja terveysministeriön laatima kuva kansalaisille (vasemmalla ensimmäinen kuva), missä esiteltiin joitakin soten palveluja. Kuvan oli tarkoitus auttaa ihmisiä hahmottamaan, mistä kaikesta aluevaaleissa päätetään. Kuvassa oli mukana pari sosiaalihuollon palvelua, mutta sanaa "sosiaalihuolto" ei mainittu ollenkaan. Jos ei ole kyseisten palvelujen käyttäjä, ei välttämättä edes tiedä, ovatko ne terveydenhuollon vai sosiaalihuollon palveluja. Terveydenhuolto sen sijaan mainittiin selkeästi. Laitoin myös palautetta soteuudistuksen verkkosivuille asiasta monien muiden sosiaalityön asiantuntijoiden ohella. Seuraavana päivänä STM julkaisi uuden kuvan (vasemmalla toinen kuva), joka oli paljon selkeämpi ja sosiaalihuoltokin mainittiin selkeästi.

On hyvä, että STM korjasi kyseisen kuvan. Iso huoli kuitenkin nousi esiin siitä, että unohdetaanko SO sotesta. Sosiaalihuollossa on ollut monta vuotta huoli siitä, että sote on terveydenhuoltokeskeinen ja sosiaalihuolto herkästi unohtuu. Yhteistyökuvioissakin sosiaalihuolto on se toimija, jonka tulee puolustaa itseään sekä asiakkaitaan. Sosiaalipalvelujen asiakkaina on myös ihmisiä, jotka eivät saa omaa ääntään kuuluviin ja jotka ovat heikoimmassa asemassa.

Monen päättäjän puheissa sosiaalihuolto ei välttämättä esiinny ollenkaan. Myös aluevaalien vaalikoneissa ei juuri sosiaalihuoltoon liittyviä kysymyksiä ole. Sosiaali- ja terveysministeriön ensimmäiseksi jakama kuva herätti huolen uudelleen. Miksi sosiaalihuolto unohtuu? Miksi sosiaalihuollon asiakkaiden palvelut unohtuvat?

Sosiaalihuollon kustannukset sotesta ovat merkittävässä osassa. Sosiaalihuollon nettokustannukset ovat 6,7 miljardia eli n. 40 prosenttia sotekustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat 6,9 miljardia, ja perusterveydenhuollon 3,3, miljardia. Ei siis puhuta pienistä kustannuksista, kun puhutaan sosiaalihuollosta. Lisäksi sosiaalihuolto työllistää enemmän ihmisiä kuin terveydenhuolto.

Tämän takia aluevaltuustoissa tarvitaan myös sosiaalihuollon osaamista ja asiantuntijuutta. Sosiaalityön yksi ydinperiaate on se, että asiakkaan ääni tulee kuulua ja sosiaalityön tehtävänä on tuoda ilmi niiden ihmisten ääntä, jotka eivät saa sitä itse kuuluviin. Aluevaaleissa on ehdolla sekä SO:n että TE:n ammattilaisia, painottuen kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisiin. Sosiaalihuollon asiantuntemusta tarvitaan aluevaltuustossa, jotta SO ja asiakkaiden ääni ei unohdu sotesta. Tämän takia olen itse ehdolla näissä vaaleissa. Sosiaalihuollon asiakkaita ja tarpeita ei saa unohtaa. Esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten palvelut ovat sosiaalihuollon palveluita.